مدیریت: 
نوید حمیداوی
کد نمایندگی: 
8176
تلفن همراه: 
09131010490
09133112712
تلفن ثابت: 
03136255656
03136291797
فاکس: 
03136257408
پست الکترونیک: 
navid.hamidavi@gmail.com
آدرس: 
خیابان حکیم نظامی ،نرسیده به خاقانی ساختمان مهتاب ،طبقه همکف
نمایندگی بیمه دانا حمیداوی 8176

 

مشاوره و ارائه خدمات بیمه ای