مدیریت: 
خانم پروانه تیموری
کد نمایندگی: 
517430
تلفن همراه: 
09125275100
تلفن ثابت: 
021-22600015
021-22002290
پست الکترونیک: 
parvanehteimouri@yahoo.co.uk
آدرس: 
خیابان شریعتی ،روبروی متروی قلهک ،خیابان سجاد ،پلاک 70،واحد4

نمایندگی تیمورینمایندگی تیموری