مدیریت: 
آقای آیت اله مهدیان
کد نمایندگی: 
310380
تلفن همراه: 
09129582394
تلفن ثابت: 
22330977_021
پست الکترونیک: 
mahdian_ayatollah@yahoo.com
کد پستی: 
1673854164
آدرس: 
شمس آباد، میدان ملت،کوچه میرزا پلاک 30

 نمایندگی آیت اله مهدیان نمایندگی آیت اله مهدیان

از ابتدا تا انتها در کنارشما هستیم 

با بیش از 7 سال سابقه انجام امور بیمه ای