مدیریت: 
آقای معصوم ضمیری
کد نمایندگی: 
.
تلفن همراه: 
09157106681
09358652157
تلفن ثابت: 
0
پست الکترونیک: 
mahdimosaveri@yahoo.com
کد پستی: 
9684194781
آدرس: 
بردسکن،خیابان قائم 13

مهدی مصوری بیمه پاسارگاد

من اعتقاد دارم یک مشاور بیمه عمر و آتیه می تونه بهترین دوست هر آدمی باشه ...

چون تمام تلاش خودشو برای بهتر زندگی کردن دوستش به خرج می ده