مدیریت: 
آقای معصوم ضمیری
کد نمایندگی: 
.
تلفن همراه: 
09159738100
تلفن ثابت: 
05155430240
پست الکترونیک: 
ziaeer@yahoo.com
کد پستی: 
9681776631
آدرس: 
کاشمر،خیابان جمهوری 30 بین امام رضا 11و 13

 

کد نمایندگی :79797 

جواد زینبی 

 

 هر که نهایت تلاش خود را برای رسیدن به هدف به کار گیرد،به تمام خواسته هایش می رسد. 

امام علی (ع)

 

آدرس دیگر ازاین مشاورسبز: بردسکن ،قائم 13 پلاک 13